ARCHIWUM AKTUALNOŚCI (październik 2016 – styczeń  2017)

PAMIĄTKOWE INDEKSY

SPOTKANIE Z PRACOWNIKAMI CENTRALNEJ BIBLIOTEKI WOJSKOWEJ

KOLEJNA WIZYTA SŁUŻB MUNDUROWYCH

ODWOŁANE ZAJĘCIA TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

WIZYTA W ODDZIALE INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ W ŁODZI

PREZENTACJA ZBIORÓW I DZIAŁALNOŚCI MUZEUM TRADYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH W ŁODZI

ZAJĘCIA KARTOGRAFIA HISTORYCZNA I WOJSKOWA W BIBLIOTECE UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

ZAJĘCIA WSTĘP DO BADAŃ WOJSKOZNAWCZYCH W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W ŁODZI

KOBIETY W MUNDURACH - NIESPODZIANKA

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA PT. LOSY POLAKÓW NA WSCHODZIE XIXXXI WIEK

ZAJĘCIA BRONIOZNAWSTWO W MUZEUM NA RADOGOSZCZU

ZEBRANIE STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW DAWNEJ BRONI I BARWY

KONFERENCJA STUDENCKO-DOKTORANCKA PT. A WIĘC WOJNA! DZIAŁANIA MILITARNE I ICH KONTEKST (...) NA PRZESTRZENI DZIEJÓW

PANEL DYSKUSYJNY PT. WOKÓŁ ROCZNICY 11 LISTOPADA

WIZYTA W RAMACH ZAJĘĆ ZE WSTĘPU DO WOJSKOZNAWSTWA W BIBLIOTECE UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

POCZĄTEK ZAJĘĆ 2016/2017