ARCHIWUM AKTUALNOŚCI (luty–wrzesień 2017)

KONFERENCJA PT. WOJSKO W DRODZE

HUMANISTA POLICJANTEM?

OBJAZD PO ZIEMI TOMASZOWSKIEJ

SPOTKANIE Z AMERYKAŃSKIM LOTNIKIEM

ZWIEDZANIE DAWNEJ SKŁADNICY WOJSKOWEJ

ZAJĘCIA TERENOWE
WOJSKOZNAWSTWO UŁ NA FESTIWALU NAUKI, TECHNIKI I SZTUKI W ŁODZI

GRA TERENOWA PT. INNOWACYJNA HUMANISTYKA

WYKŁAD DR. MARKA BRYLEWA, BYŁEGO ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO

WIZYTA W MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO W WARSZAWIE

WIZYTA W MUZEUM POLSKIEJ TECHNIKI WOJSKOWEJ W WARSZAWIE

WIZYTA PRACOWNIKA WKU ŁÓDŹ