KOORDYNATOR KIERUNKU
dr hab. Jarosław Kita, prof. UŁ
wojskoznawstwo.lodz@gmail.com

ADRES
Instytut Historii UŁ
ul. A. Kamińskiego 27a
90-219 Łódź
tel. +48 42 635 61 84