• Artur Banaszkiewicz (dr hab., prof. UŁ) – konsultacje czwartek, godz. 12.00-14.00, p. 319 (Instytut Filozofii UŁ, ul. Lindleya 3/5)
 • Dominika Byczkowska-Owczarek (dr) (Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ, ul. Rewolucji 1905 roku 41/43)
 • Jolanta Daszyńska (dr hab., prof. UŁ) – konsultacje poniedziałek i wtorek, godz. 11.30-12.00, p. 27
 • Ilona Florczak (dr) – konsultacje poniedziałek, godz. 12.00-14.00, p. 19
 • Tadeusz Grabarczyk (dr hab., prof. UŁ) – konsultacje wtorek, godz. 10.45-12.15, p. 301
 • Witold Jarno (dr hab., prof. UŁ) – konsultacje wtorek, godz. 10.00-12.00, p. 26
 • Dariusz Jeziorny (dr hab., prof. UŁ) – konsultacje wtorek, godz. 10.30-12.00, p. 308
 • Jarosław Kita (dr hab., prof. UŁ) – konsultacje środa, godz. 11.30-13.00, p. 18
 • Jolanta Kolbuszewska (dr hab., prof. UŁ) – konsultacje wtorek i środa, godz. 11.00-12.00, p. 309
 • Anna Kowalska-Pietrzak (dr hab., prof. UŁ) – konsultacje czwartek, godz. 12.30-14.00, p. 17
 • Olgierd Ławrynowicz (dr) – konsultacje wtorek godz. 14.00-16.00 (Instytut Archeologii UŁ, ul. Narutowicza 65)
 • Joanna Maj (dr) – konsultacje środa, godz. 9.30-11.30, p. 36
 • Łukasz T. Marciniak (dr) (Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ, ul. Rewolucji 1905 roku 41/43)
 • Wojciech Marciniak (dr) – konsultacje środa, godz. 8.45-10.00, p. 28
 • Kirił Marinow (dr)
 • Ewa Mossakowska (mgr) – wtorek, godz. 9.45-10.45 (Instytut Fizyki UŁ, ul. Pomorska 149/153, sala A-271)
 • Sławomir Nowinowski (dr hab.) – konsultacje wtorek, godz. 12.00-13.30, p. 24
 • Tomasz Pietras (dr) – konsultacje poniedziałek, godz. 14.00-16.00, p. 35
 • Jacek Pietrzak (dr hab., prof. UŁ)– konsultacje wtorek, godz. 10.30-12.00, p. 25
 • Magdalena Pogońska-Pol (dr) – konsultacje środa, godz. 10.00-12.00, p. 36
 • Radosław Żurawski vel Grajewski (dr hab., prof. UŁ) – konsultacje środa, godz. 12.00-14.00, p. 307

Jeśli nie podano innej lokalizacji, konsultacje odbywają się w budynku Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi przy ul. Aleksandra Kamińskiego 27a